Česká lékařská komora si odhlasovala šokující požadavek na povinná očkování všech lékařů, zdravotníků a spolu s nimi i všech zaměstnanců v sociálních službách! Odhlasovali to minulou sobotu, když lidé čekali u televizních obrazovek na výsledky voleb, takž
RSS

Česká lékařská komora si odhlasovala šokující požadavek na povinná očkování všech lékařů, zdravotníků a spolu s nimi i všech zaměstnanců v sociálních službách! Odhlasovali to minulou sobotu, když lidé čekali u televizních obrazovek na výsledky voleb, takž

Česká lékařská komora si odhlasovala šokující požadavek na povinná očkování všech lékařů, zdravotníků a spolu s nimi i všech zaměstnanců v sociálních službách! Odhlasovali to minulou sobotu, když lidé čekali u televizních obrazovek na výsledky voleb, takže toto skandální usnesení ČLK proběhlo v tichosti a bez povšimnutí! Lékaři odmítající očkování experimentálním roztokem zvažují dokonce žalobu na ČLK pro porušení Norimberského kodexu, který zakazuje pokusy na lidech! Lékař nesmí být nástrojem očkovací propagandy farmaceutických firem, apelují lékaři na protest proti usnesení ČLK!
Naše redakce byla upozorněna na neuvěřitelný skandál, který byl zamaskován minulý víkend díky probíhajícím parlamentním volbám v ČR, když celý národ seděl u televizních obrazovek a čekal na vyhlášení výsledků voleb. Byla sobota 9. října 2021 a zatímco lidé ještě plnili volební místnosti a hlasovali, tak v tuto dobu se v Praze od 9:00 hodin v Domě lékařů na Praze 9 konalo zasedání představenstva České lékařské komory a měli v plánu řešení své běžné agendy.
Jenže, během tohoto zasedání představenstvo ČLK na návrh Vědecké rady ČLK odhlasovalo požadavek na povinná očkování všech lékařů, sester a veškerých zdravotníků. A spolu s nimi i veškerých pracovníků v sociálních službách. Zápis ze zasedání představenstva ČLK najdete zde . Tento požadavek je za horizontem Listiny základních práv a svobod a je v rozporu s Norimberským kodexem, který zakazuje pokusy na lidech. Současné vakcíny proti koronaviru nelze považovat za lékařské prostředky bezpečného použití, napsala nám do redakce lékařka, která spolu s kolegy zvažuje právní kroky proti České lékařské komoře, která je podle jejích slov ve vleku propagandy farmaceutických společnosti.
Zápis ze zasedání ČLK
Vakcíny neposkytují očkovaným lidem imunitu a zejména ani bezinfekčnost. Za normálních okolností se vakcíny testují v klinických studiích po dobu 10 let a hledají se vzorce a podmínky pro vzniky vedlejších účinků a příznaků. Tato dlouhá doba není bezúčelná, ale má prokázat bezpečnost vakcín předtím, než je vakcína nasazena úplně v celé populaci. “ Jako lékařka nemohu jednat v rozporu s Hippokratovou přísahou a doporučovat pacientovi něco, o čem nejsem přesvědčena, že je pro něj bezpečné, “ uvedla lékařka v emailu.
Povinné vynucování očkování na lékařích je v rozporu s principy lékařské etiky, protože lékař není farmakolog a ani molekulární bioinženýr, aby dokázal posoudit bezpečnost experimentální technologie mRNA, která je poprvé v historii použita právě ve vakcínách proti koronaviru. Ještě nikdy v minulosti nebyla mRNA technologie na obyvatelstvu vyzkoušena, protože dodnes neexistuje žádná dlouhodobá klinická studie, tedy právě ta, která obvykle trvá 10 i více let.
Lékaři jsou v šoku, komora odhlasovala požadavek na povinná očkování všech zdravotníků, hovoří se dokonce o vyhlášení války mezi lékaři
Určitá část lékařů se nehodlá podílet na tomto plošném pokusu na lidech a odmítá proti koronaviru očkovat nejen sebe, ale i své pacienty. Usnesení ČLK považují někteří lékaři dokonce za vyhlášení války mezi sebou. Velká část těchto lékařů odmítajících roztok jsou praktici z obvodních středisek, kteří si odmítají vzít na svědomí své pacienty, které znají osobně. Představte si situaci, že obvodní lékař na malé obci bude propagovat očkování, bude přesvědčovat své pacienty, ale oni po naočkování začnou mít problémy a lidé začnou lékaře nenávidět a budou ho proklínat.
Lékaři někde ve velké nemocnici v Praze to může být šumák, co si myslí pacienti a jaké vedlejší komplikace jim jehla přinese. Jenže na obci, na malém městě, to je úplně jiný příběh. Obvodní lékař si nemůže dovolit znepřátelit pacienty, se kterými žije a bydlí v jednom místě. A není divu, že právě na těchto úrovních je velká nevole lékařů k jakémukoliv očkování, pakliže si to pacient sám nevyžádá a nehučí do lékaře, že chce honem honem naočkovat. Mnoho lékařů dokonce lidi upozorňuje, aby to zvážili dvakrát. A předsednictvo ČLK minulou sobotu tak odhlasovalo i kritiku proti lékařům, kteří zpochybňují očkování.

A právě v této situaci přichází lékařská komora s politickým aktivismem a v usnesení požaduje povinná očkování zdravotnického personálu a zaměstnanců v sociálních službách. Co se stane s lékaři, kteří odmítnou jehlu? Dostanou pokutu? Anebo jim bude hrozit vyloučení z lékařské komory? To ještě vůbec není jasné, protože v usnesení se nic takového neuvádí. Ovšem z principu věci plyne, že pokud někdo bude jednat v rozporu s usnesením ČLK, tak logicky se dají očekávat sankce nejrůznějšího druhu. Zkuste si představit, že máte nachlazení a lékař vám předepíše Aspirin.
Nikdo zřejmě nebude proti tomu protestovat, protože Aspirin je desítky let ověřený lék. A teď si představte, že vám lékař navrhne očkování látkou, která se začala vyvíjet a zkoumat vloni v dubnu, již v srpnu byla hotová, v září, říjnu a v listopadu proběhly intenzivní turbo klinické studie v amerických, britských a v dalších nemocnicích přibližně ve 20 zemích a již v prosinci minulého roku dostala tato turbo vakcína podmínečné schválení evropské EMA a americké FDA. Zatímco Donald Trump tento rychlý vývoj nazval Warp Speed , tak my Češi tohle známe spíše pod označením turbo , ať už to byla turbo studia na plzeňských právech, anebo to jsou turbo vakcíny proti koronaviru.
Jaký je rozdíl mezi turbo diplomem z plzeňských práv a turbo schválením vakcín proti koronaviru? Obojí jsou šmejdy!
Zeptám se vás narovinu. Věřili byste lékaři, který dostal svůj lékařský diplom turbo cestou za 5 měsíců, namísto normálního studia po dobu 6 let a poté několika dalších několika let, když si lékař dělá atestace? Samozřejmě, že takovému doktorovi byste nevěřili. Ale teď se zeptejte, jak má proboha zodpovědný lékař věřit turbo vakcínám? Jak má mít důvěru ve vakcíny, které se dostaly k plošnému nasazení po 5 měsících vývoje, zatímco běžné vakcíny proti chřipce se běžně testují i více než 10 let?
Ano, tušíte správně, zodpovědný lékař si nikdy nedovolí doporučit pacientovi očkování experimentálním roztokem, který prošel procesem turbo schvalování. Turbo studium práv i turbo schvalování vakcín má společného jmenovatele, šmejdovský výsledek. Zatímco turbo právník je diletant poskytující šmejdovské právní služby, tak stejně tak turbo vakcína proti koronaviru je šmejd, protože neposkytuje očkovaným lidem ani imunitu, ani bezinfekčnost. A seriózní lékaři to vědí.
Dům lékařů, sídlo ČLK v Praze 9 na ulici Drahobejlova
Nejlepší vakcínou je příroda a prodělání nemoci. Platilo to o chřipce, platí to i o koronaviru. Pořádně se vypotit je jedinou cestou ke zdraví a k získání dlouhodobé imunity. A kdokoliv vám bude tvrdit opak, tak vám věší bulíky na nos, protože proti respiračním nemocem nikdy žádná vakcína spolehlivě nefungovala a fungovat nebude. Jenže koronavirus se stal od počátku politickým nástrojem nastolování režimu Total Control, který by bez viru nikdy nemohl nastat.
V zájmu ochrany před neustále mutujícím virem je potřeba lidi neustále testovat, očkovat a jejich statusy monitorovat, registrovat a sledovat online, nepřetržitě. Virus a záminka jeho nebezpečnosti tak umožnila světovým vůdcům zahájit procesy odebírání svobod obyvatelstvu, svobody pohybu, cestování, sdružování, protestování a dokonce podnikání, kdy lidé nesmí mít otevřené své živnosti a musí povinně mít zavřeno a krachovat, zatímco nadnárodní online řetězce přebírají jejich zákazníky a pomalu se proměňují do monopolního postavení na digitálním trhu.
Usnesení ČLK o povinném očkování je v rozporu s Norimberským kodexem! Vakcíny proti koronaviru nelze označit za látky vytvořené cestou lege artis
Jak nám napsali lékaři do redakce, v této chvíli se čeká na další kroky ČLK, konkrétně na to, jestli zůstane jen u verbálních výzev k povinnému očkování zdravotníků, anebo to opravdu začne být vyžadováno pod hrozbami sankcí. V takovém případě jsou lékaři připravení se obrátit na soudy, a to i na mezinárodní úrovni. Snaha o mandatorní očkování, nejprve zdravotníků a zaměstnanců v sociálních službách, se poprvé objevila před několika měsíci v USA, kde se ale na odpor Bidenovu rozhodnutí postavily některé republikánské státy v čele s Texasem a Floridou. V Evropě tato povinná očkování jsou stále opatrně zaobalována do ochranného obalu doporučení a požadavků, ale nikoliv fyzického vynucování a uplatňování sankcí.
MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK
Pro skutečně vynucované očkování proti vůli člověka totiž neexistuje v podstatě zákonná úprava, která by ale okamžitě narazila jednak na Listinu a rovněž na Chartu OSN, ale současně by byla v rozporu i se závěry Norimberského tribunálu s nacistickými zločinci, který přijal tzv. Norimberský kodex, který mj. zakazuje provádění lékařských a jiných pokusů na lidech. Pokusy je podle Norimberského tribunálu myšleno používání experimentálních látek, roztoků, směsí, tekutin, chirurgických postupů či augmentací na člověku, a to bez jeho souhlasu, anebo bez jeho vědomí, je-li uveden v omyl, je-li mu pokus zatajen či nepravdivě označen za běžný lékařský postup.
Lékaři už zase nebezpečně kolaborují s politickou agendou režimu namísto skutečné a zodpovědné péče o zdraví a bezpečnost pacienta
Podle Norimberského kodexu nesmí lékař použít léčbu, očkování, zákrok či výkon, který není výsledkem odborného přístupu lege artis , tedy pokud jakákoliv léčba či úkon jeví známky postupu, který není na základě klinických studií bezpečný, anebo klinické studie zcela chybí, mohl by pacientovi uškodit, neexistuje dostatek dat o bezpečnosti látky či postupu atd. Největší odsudkem Norimberského tribunálu byla spoluúčast lékařů v nacistickém Německu na politice III. Říše a na spolupráci s nacisty při pokusech na vězních v koncentračních táborech. Tribunál označil lékaře za spolupachatele prosazování Norimberských zákonů z roku 1935 do lékařské praxe v Německu a do německé zdravovědy.
Očkování experimentálním roztokem
Lékaři se podíleli na sterilizacích vybraných skupin obyvatelstva, pomáhali německé vládě v prosazování programu Reine Rasse . Je děsivé, že v roce 2021 už zase lékařské komory jedou politickou a medicínskou propagandu namísto lege artis . Lidské tělo je nedotknutelné! A pokud lékaři si budou nuceni vybírat mezi zachováním lékařské licence udělované komorou, když se nechají očkovat experimentálním roztokem, a mezi ochranou svého zdraví s odkazem na lege artis , tak v tom okamžiku se dostáváme zpátky do 30. let minulého století v Německu. Už zase lékařům bude hrozit ztráta licence, když nezačnou razit říšskou, tedy pardon, unijní politiku očkování turbo vakcínami vyrobenými rozhodně v rozporu s pravidlem lege artis .
-VK-
Šéfredaktor AE News


Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!


Nejčtenější za týden